Introducing The Wales Mobility and Driving Assessment Centre Open Day

 • Date:
  Tuesday 23rd July 2024
 • Time:
  10:00 - 16:00
 • Location:
  Maindy Stadium, Crown Way, Off North Road, Cardiff, CF14 3AP
Sign up now     Add to your calendar

Ready to rev up your engines for an unforgettable experience? Join us for a day filled with empowerment, accessibility, and the joy of driving!


Who's invited?

Whether you're thinking of learning to drive, exploring adaptations for your car, or just passionate about independence, this event is for you.

We’ll have access to a private track so no driving licence is needed on the day.

What to expect

Test Drives: Take the wheel and experience the thrill of driving in a safe and supportive environment.

Adaptations: Test and try out our large variety of vehicles and adaptations to help give you the confidence to get on the road.

Connections: Hear from other Shine members who have become confident and independent drivers and connect with organisations such as Pedal Power and Little People UK.

Book your place by clicking on the sign up button below.

If you have any further questions or would like to find out more information regarding this event, please reach out. Just click the 'Get in Touch' button below, and we'll be more than happy to assist you.


Byddwch yn barod i danio'ch injan am brofiad bythgofiadwy! Ymunwch â ni am ddiwrnod o rymuso, hygyrchedd a phleser gyrru!

Yn cyflwyno Diwrnod Agored Canolfan Asesu Symudedd a Gyrru Cymru

 • Dyddiad: Dydd Mawrth 23 Gorffennaf 2024
 • Amser: 10:00 - 16:00
 • Lleoliad: Stadiwm y Maendy, Ffordd y Goron, Oddi ar Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF14 3AP

Cofrestru nawr      Ychwanegu at eich calendr
 
I bwy mae'r digwyddiad?

Os ydych yn ystyried dysgu gyrru, yn archwilio addasiadau ar gyfer eich car, neu'n frwd dros annibyniaeth, dyma'r digwyddiad i chi.

Bydd gennym fynediad at drac preifat, felly ni fydd angen trwydded yrru arnoch ar y diwrnod.

Beth i'w ddisgwyl

Profion Gyrru: Cymerwch y llyw a phrofwch gyffro gyrru mewn amgylchedd diogel a chefnogol.

Addasiadau: Rhowch gynnig ar ein hamrywiaeth fawr o gerbydau ac addasiadau er mwyn eich helpu i fagu hyder i yrru ar y ffyrdd.

Cysylltiadau: Gwrandewch ar aelodau eraill Shine sydd wedi dod yn yrwyr hyderus ac annibynnol a chysylltwch â sefydliadau fel Pedal Power a Little People UK.

Trefnwch eich lle drwy glicio ar y botwm cofrestru isod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn, cysylltwch â ni.Cliciwch ar y botwm 'Cysylltu â Ni' isod, a byddwn yn fwy na pharod i'ch helpu.

Cysylltu â Ni

Cofrestru nawr


Get in touch

Sign up now
Condition: Spina bifida Spina bifida Spina bifida & Hydrocephalus Spina bifida & Hydrocephalus Hydrocephalus Hydrocephalus Age: Children (0 – 11) Children (0 – 11) Young people (12 – 17) Young people (12 – 17) Adults (18+) Adults (18+)
Donate Become a member