Shine Cymru Health & Wellbeing Hub / Hybiau Iechyd a Llesiant Shine Cymru

 • Date:
  Wednesday 10th August - Wednesday 16th November 2022
 • Time:
  09:30 to 16:00
 • Location:
  Crosshands Health Hubs
 • Cost:
  Free
Sign up now

We are pleased to announce that our in person Health & Wellbeing Hubs are once again being offered to Members in Wales.   

These clinics are open to children and adult members where support can be accessed from our Specialist Physiotherapist and/or one of Shine’s Support & Development Workers.  These appointments give you the opportunity of accessing support on issues relating to general health, wellbeing, education, housing/benefits.   
 
For children, we are also offering the option of morning or afternoon group/messy play sessions 
 
Clinics are open to our children and adult members so if you are interested then please do get in touch to book a slot as soon as possible as they do fill up. 

Dates:
10.08.2022 
19.10.2022 
16.11.2022 


Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod ein Hybiau Iechyd a Llesiant wyneb yn wyneb yn cael eu cynnig i Aelodau yng Nghymru unwaith eto 
 
. Mae'r clinigau hyn ar agor i blant ac oedolion sy'n aelodau a gellir eu defnyddio i gael cymorth gan ein Ffisiotherapydd Arbenigol a/neu un o Weithwyr Cymorth a Datblygu Shine. Mae'r apwyntiadau hyn yn rhoi'r cyfle i chi gael cymorth gyda materion sy'n ymwneud ag iechyd cyffredinol, llesiant, addysg, tai/budd-daliadau. 
 
I blant, rydym hefyd yn cynnig yr opsiwn i gymryd rhan mewn grŵp bore neu brynhawn/sesiynau chwarae anniben. 

Sign up now
Condition: Spina bifida Spina bifida Hydrocephalus Hydrocephalus Age: Children (0 – 11) Children (0 – 11) Young people (12 – 17) Young people (12 – 17) Adults (18+) Adults (18+)
Donate Become a member