Shine Trustee - Wales

Click here for Welsh translation

Join us for an exciting volunteer opportunity to make a difference.

Shine is looking for a volunteer Trustee from Wales who can represent the interests of our members on our national Board of Trustees.

Ideally, you will have

  • an understanding of Spina Bifida and Hydrocephalus, or disability in general
  • knowledge of the statutory health and social care and/or education provision in Wales
  • an understanding of charity governance and management
  • a commitment to representing and supporting Shine and Shine Cymru

This is a voluntary, non-paid position

Time commitment – up to 6 days a year, including 4 days for Board meetings in Peterborough (travel and subsistence expenses will be met).

For a discussion about the volunteer trustee role: Please contact Kate Steele, CEO at Shine on 07767 376384 or email kate.steele@shinecharity.org.uk

To apply:

Please submit a CV and covering letter to Steve Ellen, Director of Finance at steve.ellen@shinecharity.org.uk

 

Click here for a full description of the role

 

***

Prif Ymddiriedolwr Swyddi gwag ar gyfer Cymru

Ymunwch a ni am gyfle gwirfoddol gwych I wneud gwahaniaeth Mae Shine yn chwilio am ymddiriedolwr gwirfoddol o Gymru a all gynrychioli buddiannau ein haelodau ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr Cenedlaethol.

Yn ddelfrydol, bydd gennych chi

  • Dealltwriaeth o Spina Bifida a Hydroceffalws, neu anabledd yn gyffredinol.
  • Gwybodaeth am y ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol a/neu’r addysg statudol yng Nghymru.
  • Dealltwriaeth o lywodraethu a rheoli elusennau.
  • Ymrwymiad I gynrychioli a chefnogi Shine a Shine Cymru.

Swydd wirfoddol, ddi-dal yw hon.

Ymrwymiad amser – hyd at 6 diwrnod y flwyddyn, gan gynnwys 4 diwrnod ar gyfer cyfarfodydd bwrdd ym Mheterborough. (talir costau teithio a chynhaliaeth)

I gael trafodaeth am rol yr ymddiriedolwr gwirfoddol, Cysylltwch a Kate Steele, Prif Swyddog Gweithredol yn Shine ar 07767376384; kate.steele@shinecharity.org.uk

I wneud cais:

Cyflwynwch CV a llythyr eglurhaol i Steve Ellen, Cyfarwyddwr Cyllid yn: steve.ellen@shinecharity.org.uk

 

Click here for a full description of the role

 

 
Donate Become a member